top of page

Ferdi Kaza Sigortası

Allianz, Mapfre ve AkSigorta sigorta acentesi olarak Şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalıyoruz. 

Sigorta Poliçesi'nde kayıtlı taşımacının, Karayolu Taşıma Kanununa istinaden yetki belgesine sahip olması gerekir.

Sigorta hizmeti'mizde kapsama dahil olan teminatlar;

Ölüm

Yaralanma

Tedavi

bottom of page