top of page

Konut Sigortası

Konut sigortası ile sigorta poliçesinde teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi halinde poliçede belirtilen adresteki bina, konut ya da eşyanın uğrayacağı maddi zararlar poliçede yer alan genel ve özel şartlarda belirtilen hükümler çerçevesinde temin edilebilmektedir.

Konut sigortası nedir?

Evleri; doğal afetlere, yangın ve hırsızlık gibi beklenmeyen çeşitli risklere karşı koruyan ve güvence altına alan önemli bir sigorta çeşididir. Konut sigortası, bu gibi olumsuz durumlar meydana geldiği zaman ortaya çıkan istenmeyen zarar kalemlerini sigorta yaptıran kişiler lehine olmak üzere karşılayan bir sigorta olup, teminat sağlar. Konut sigortaları, yıllık olarak yaptırılır. Her sene isteğe bağlı olarak yenilenebilmektedir.

bottom of page